- Voetzorg diabetes

Voetzorg voor mensen met Diabetes Mellitus

De veranderingen op een rij

 

Vanaf 1 januari 2015 hebben er grote wijzigingen plaats gevonden met betrekking tot de vergoedingen,die u vanuit de basisverzekering kunt ontvangen als u diabetes mellitus heeft.

In het verleden is er waarschijnlijk bij u een SIMM classificatie bepaald door de praktijkondersteuner. De SIMM classificatie geeft aan hoe hoog het risico voor u is dat u wondjes aan de voeten oploopt die grote problemen kunnen veroorzaken.
Mensen met een SIMM 1 of hoger hadden voorheen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering van het onderzoek en de behandelingen door de podotherapeut en de pedicure.

Per 1 januari 2015 gaat het beleid veranderen en wordt er meer op toegezien dat de zorg die gegeven wordt ook echt medisch noodzakelijk is. Verzorgende aspecten zoals het knippen van gezonde nagelswordt vanaf 2015 niet meer vergoed,ook al kunt u dit niet zelf. Dit is door de overheid bepaald.

Om te bepalen wie nog wel in aanmerking komt voor de medisch noodzakelijke voetzorg,worden er vanaf 1 januari zorgprofielen bepaald. De podotherapeut zal dit zorgprofiel vaststellen en een behandelplan bepalen en stemt dan af met de pedicure hoeveel zorg deze kan leveren uit de basisverzekering. Dit moet heel secuur gebeuren,want er wordt door de zorgverzekeraars streng toegezien op frauduleus handelen.

Als u een SIMM 1 heeft gehad in het verleden kan er sprake zijn van een zorgprofiel waarin de voetzorg wel basisverzekerde zorg betreft, maar het kan ook zijn dat u in een zorgprofiel valt waarbij de behandelingen niet meer vergoed worden.(zorgprofiel 1) Hiervoor zijn criteria opgesteld waar alle zorgverleners zich aan moeten houden. Voor zorgprofiel 1 vindt vergoeding plaats vanuit de aaanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekeraar. Kijk voor een compleet overzicht op http://zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure

 

Wanneer u een SIMM 2 of hoger heeft,zult u automatisch een zorgprofiel 2,3 of 4 hebben. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet u eerst een afspraak maken bij de podotherapeut voor het vaststellen van het behandelplan. In dit behandelplan zullen ook de medisch noodzakelijke voetzorgbehandelingen worden bepaald.

De podotherapeut doet allereerst uitgebreid onderzoek naar waar de risico's vandaan komen en of deze kunnen worden behandeld; daarnaast bepaalt de podotherapeut in welke mate medische voetzorg nodig is. Voor de uitvoering hiervan gaat u gewoon terug naar uw eigen pedicure.

Het kan zijn dat wanneer u een totaal behandeling door de pedicure gedaan wil hebben,die dus buiten de medisch noodzakelijke voetzorg ook verzorgende aspecten bevat, dat de pedicure voor het laatste een bedrag aan u in rekening zal brengen.

Wanneer u zelf uw voeten niet kunt verzorgen,niemand in de omgeving heeft die u hiermee kan helpen en u kunt de (belangrijke) verzorging door een pedicure zelf niet betalen,dan zou u kunnen proberen of u aanspraak kunt maken op voetzorg betaald door de gemeente waar u woont.

 

In de regio Nijkerk en omgeving werken wij samen met de podotherapeuten van Podotherapeutisch centrum RondOm. Voor het maken van een afspraak om uw zorgprofiel en behandelplan te laten bepalen kunt u contact opnemen met het centrale telefoonnummer 088-1180500.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, mocht u nog vragen hebben,dan kunt u altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,